Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    Postanowienia ogólne
1.    Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową www.villaeva.pl,  zwany dalej „Sklep” jest Villa Eva Ewa Kulczycka w Gdańsku przy ul. S. Batorego 28b, kod pocztowy 80-251 , NIP: 957-023-91-80, REGON:191634009, e-mail: info@villaeva.pl, tel. 58341-67-85

2.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
3.    Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.villaeva.pl;
4.    Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
5.    Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie www.villaeva.pl


II.    Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.villaeva.pl prowadzący sprzedaż usług w formie voucherów.
2.    Właściciel – Villa Eva Ewa Kulczycka w Gdańsku przy ul. S. Batorego 28b, kod pocztowy 80-251 , NIP: 957-023-91-80, REGON:191634009, e-mail: info@villaeva.pl, tel. 58341-67-85
3.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4.    Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.
7.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
9.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
10.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
11.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.


III.    Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
1.    W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
•    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
•    dostęp do sieci Internet;
•    adres poczty e-mail.
2.    Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3.    Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.villaeva.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.


IV.    Rejestracja i Logowanie
1.    Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2.    Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
3.    Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.
4.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5.    Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
•    przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
•    dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
6.    Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
7.    Zarejestrowany Klient ma możliwość:
•    dostępu do statusu oraz historii zamówień;
•    otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
•    informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
•    zamówienia usługi,
•    zmiany  swoich danych;
•    zmiany swojego hasła;
•    sprawdzenia swojego zamówienia;
•    usunięcia swojego konta.
8.    Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
9.    Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
10.  Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V.    Realizacja zamówień
1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając

2. Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
3. Klient wybiera usługę w sklepie, jeśli jest taka możliwość wpisuje odbiorcę vouchera

4. Po kliknięciu „kup” przechodzi do podsumowania zamówienia, gdzie klient wpisuje dane rozliczeniowe lub może się zalogować

5. Wybór formy płatności, potwierdzenie zakupu

6. Przeniesienie na stronę płatnika, gdzie wykonanie szybkiego przelewu

7. Informacja zwrotna, że przelew został zrealizowany

8. Na podany adres e-mail przychodzi powiadomienie o zakupie i potwierdzenie płatności

9. Klient dostaje na adres e-mail potwierdzenie płatności oraz voucher


VI.    Forma płatności
1.    Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pomocą pośrednika płatności TPay:

  • ePrzelew
  • eTransfer
  • Blik
  • Raty dla transakcji powyżej 300 zł


VII.    Ceny
1.    Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2.    Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII.    Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.
1.    Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: info@villaeva.pl
2.    W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

IX.    Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
1.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.


X.    Pozostałe
1.    Regulaminy są dostępne pod adresem: www.villaeva.pl
2.    Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
3.    Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
4.    Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.