• Księga Gości Villa Eva w Gdańsku

Nasi goście Jakub Stelina

Jakub Stelina

Jakub Stelina (urodzony 01.04.1969, Ostróda) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa pracy, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W 2007 został profesorem nadzwyczajnym UG. W latach 2005-2012 był prodziekanem WPiA UG. W 2012 objął stanowisko dziekana tegoż Wydziału. W 2016 został ponownie wybrany na urząd dziekana WPiA UG.