________________ Villa Eva
Rezerwacja

+4858 341 67 85

Miejsce , w którym znajduje się Villa Eva to jedna z najstarszych dzielnic Gdańska – Wrzeszcz (Langfuhr) - położony jest na północ od centrum nad potokiem Strzyża (lewy dopływ Martwej Wisły). Najstarsza wzmianka o Wrzeszczu pochodzi z 1263 r.. Niegdyś na tych terenach istniał las z wrzosowiskiem, od którego pochodzi nazwa. W okresie międzywojennym Wrzeszcz przeżywa okres świetności.


Zabytki i interesujące miejsca:


Pomink Jana Gutenberga w Parku Krajobrazowym.

Centralnym punktem Parku jest Altana Gutenberga wzniesiona w 1840 r.z okazji wynalezienia druku. Pierwotna wykonana była z drewna, w 1890 r. zastępiono ją nową z kutego żelaza i cynkowej blachy w stylu wiktoriańskim.


Politechnika Gdańska

Jedna z najstarszych uczelni technicznych w Polsce, została założona 6 października 1904r. Politechnika Gdańska jest autonomiczną uczelnią państwwą i obejmuje 9 wydziałów. Dyplom ukończenia posiada wysoką rangę za granicą.


Nowa Synagoga z 1927 r. (ul. Partyzantów 7)

Jest jedyną zachowaną, wolno stojącą synagogą w mieście. W latach 1946-1951 pełniła rolę głównej synagogi Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku.


Park Kuźniczki

Park nad potokiem Strzyża.


Gdański Uniwersytet Medyczny

Powołany do życia w 1945 r. , jest największą w Polsce płn. uczelnią medyczną, kształcącą ponad 6000 studentów i doktorantów na czterech wydziałach: farmaceutycznym, lekarskim, Nauk o zdrowiu i wydz. biotechnologii.

Uczelnia oferuje również studia w języku angielskim.


Kościół Najswiętszego Serca Jezusowego

Początki powstania Parafii NSJ datowane są w schyłku XIX w. Kościół został zaprojektowany jako bazylika z widocznymi ponad dachami bocznych naw łukami oporowymi. Świątynia ma 58 m długości, 24 m szerokości oraz wieżę o wysokości 66m. Parafię odwiedzali ks. kardynał Stefan Wyszyński oraz ówczesny Metropolita Krakowski

ks. arcybiskup Karol Wojtyła Jan Paweł II.


Gűnter Grass - jeden z najwybitniejszych pisarzy XX w. urodził się w Wolnym Mieście Gdańsk.

Laureat Literackiej Nagrody Nobla , honorowy obywatel Miasta Gdańska, spędził dzieciństwo w domu przy ul. Lelewela 13 w Gdańsku-Wrzeszczu. Uczęszczał do szkoły przy ul. Pestalozziego we Wrzeszczu. Dom rodzinny pisarza w czerwcu 2000 r. otrzymał tabliczkę pamiątkową, a w 2002 r. bohatera powieści „Blaszany bębenek” - Oskara upamiętniono ławeczką z siedzącym werblistą na Placu Wybickiego we Wrzeszczu.


Ulica Wajdeloty

To ulica w Gdańsku w najstarszej części Dolnego Wrzeszcza z zachowaną obustronną zabudową z przełomu XIX i XX wieku. W ciągu ulicy znajdują się charakterystyczne secesyjne kamienice z wieżyczkami i wysuniętymi balkonami zdobionymi elementami metaloplastycznymi.


Teatr Leśny

W 1911 roku, otwarto Teatr Leśny w Gaju Gutenberga w Gdańsku Wrzeszczu. Wybrano do tego celu zaciszną dolinę przy drodze od tzw. Domku Leśnego do Diabelskiego Mostu. Walory teatru w Gaju Gutenberga są niezwykle wysokie. Położeniem i rozmiarami dorównuje Operze Leśnej w Sopocie, góruje nad nią wspaniałą naturalną akustyką i nieskażonym leśnym autentyzmem. Dzięki dotacji Miasta wszystkie imprezy w Teatrze Leśnym są bezpłatne. Podczas sezonu letniego w Teatrze Leśnym odbywają się koncerty muzyki kameralnej, jazzowej - w tym Festiwal Gdańskie Noce Jazsowe w sierpniu oraz tzw. "Muzyki Bez Granic".


Galeria foto